DOCUMENTATIE

Beleid

 

Er valt veel te zeggen over waardeketens, segmenten, doelgroepen, enzovoort. Wij doen zaken met mensen van vlees en bloed. We respecteren dat elke individuele partner een eigen agenda heeft en handelt in overeenstemming daarmee. We doen alle moeite om ons zo goed mogelijk in de positie van elke klant te verplaatsen, zijn of haar behoeften te begrijpen, zodat we oplossingen kunnen bieden die precies aansluiten bij die behoeften. Dit is voor ons een kernkwaliteit. Zonder deze inzet zouden we gewoon een leverancier zijn zoals alle andere. Maar deze vaardigheid kan ons een reputatie als coöperatieve partner bezorgen die kan bijdragen aan de ontwikkeling van de zaken van onze klanten.

We willen hierom bekend staan. Op basis van ons algemeen beleid plannen we maatregelen gericht op elke belangrijke deelnemer in de kring van partners. We zorgen ervoor dat initiatieven en deelnemers elkaar ondersteunen. We hebben over de hele wereld competenties ontwikkeld die we overbrengen naar de specifieke situatie. We hebben die competenties in ons assortiment als volgt opgenomen:

  • Technische / esthetische diensten
  • Marketingdiensten
  • Logistieke / financiële diensten
  • Tools om te ZIEN, te VOELEN en te ERVAREN

We zien onze partnerkring als propeller. Elk blad is een essentieel onderdeel van het geheel. Onze taak is om elk blad aan te duwen totdat de propeller de kritische snelheid bereikt en de vereiste resultaten levert.